Bc. Anna Dvořáková

Bakalářská práce

Kontraindikace aplikace a komplikace spojené s užíváním kontaktních čoček se zřetelem na dětského pacienta

Contraindication of fitting and complications associated with the use of contact lenses with respect to the child's patient
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na kontraindikace a komplikace u dětských nositelů kontaktních čoček. V první části je popsána anatomie předního segmentu, následuje kapitola zabývající se vývojovými etapami, parametry dětského bulbu a aplikací čoček u dětí. Následuje indikační spektrum a kontraindikace. Pátá kapitola pojednává o vzniklých komplikacích, které jsou rozděleny dle anatomické struktury a je …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on contraindications and complications of pediatric contact lens wearers. In the first chapter the anterior eye segment anatomy is described, followed by chapter dealing with stages of development, parameters of child bulbus and aplications of contact lenses in children. The indication spectrum and contraindications follow. The fifth chapter deals with created complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Dana Trávníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta