Bc. Martin Hrdlička

Diplomová práce

Komparace švýcarského a českého modelu poskytování přepravních služeb v osobní železniční dopravě

Comparison of Swiss and Czech model provision of transport services in passenger rail transport
Anotace:
Předmětem diplomové práce Komparace švýcarského a českého modelu poskytování přepravních služeb v osobní železniční dopravě je jejich vzájemná institucionální komparace. Cílem práce tedy je srovnat modely fungování železniční osobní dopravy ve Švýcarsku a České republice z institucionálního hlediska, finančních a výkonových ukazatelů a zhodnotit efektivitu a míru dosažení cílů dopravní politiky v obou …více
Abstract:
Comparison of Swiss and Czech model provision of transport services in passenger rail transport is the subject of this thesis with help of institutional comparison. The aim of the thesis is to compare models of functioning of railway passenger transport in Switzerland and the Czech Republic in terms of institutional, financial and performance indicators to assess the effectiveness and degree of achievement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Hanauerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta