Michaela SCHNEIDEROVÁ

Diplomová práce

Trh práce v Pardubickém kraji s důrazem na zaměstnanost

Labour market in the Pardubice region with emphasis on employment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou trhu práce v Pardubickém kraji se zaměřením na zaměstnanost. Je zde použita především komparativní metoda časová a prostorová. Jednotlivé ukazatele jsou srovnávány s Českou republikou od roku 1993 až do současnosti. V první části se práce zabývá základní socioekonomickou situací kraje z pohledu obyvatelstva, hrubého domácího produktu, dopravní infrastruktury a investičních …více
Abstract:
This thesis analyzes the labor market in the Pardubice region, with a focus on employment. There is in particular used a comparative method of time and space. Individual indicators are compared with the Czech Republic from 1993 to the present. The first part deals with the basic socio-economic situation of the region in terms of population, gross domestic product, transport infrastructure and investment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Trh práce v Pardubickém kraji s důrazem na zaměstnanost. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa

Práce na příbuzné téma