Jana Samková

Bakalářská práce

Vliv povolání zdravotní sestry na životní roli matky

The influence of the profession of nurse on the life role of the mother
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem povolání zdravotní sestry na životní roli matky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno, jaké nároky jsou kladeny na zdravotníky. Jaké vzdělání potřebuje sestra ke svému povolání. Se zvyšujícím se vzděláním a kompetencí sestry se práce, kterou vykonává, zefektivňuje. Na základě vynaloženého úsilí pro získání odpovídajícího …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the influence of the nurse's profession on the life role of the mother. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes what demands are placed on health professionals. What kind of education does a nurse need for her profession? As the nurse's education and competencies increase, the work she does increases. As a result, there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Samková, Jana. Vliv povolání zdravotní sestry na životní roli matky. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií