Bc. Kateřina Dušková

Diplomová práce

Teritoriální marketing mikroregionů Ústeckého kraje

Territorial Marketing of Microregions of the Ústí Region
Anotace:
Jedním z nedostatků reformy veřejné správy v České republice je, že se včas nepodařilo zabránit živelnému oddělování částí obcí. Novela zákona o obcích a jeho nová verze v roce 2000 již jen tento proces dodatečně přibrzdily. V současnosti je v České republice kolem 6 250 obcí, přičemž 80 % patří mezi malá sídla, často se starostou, který obec vede mimo své hlavní zaměstnání. Jedním z řešení této složité …více
Abstract:
One of the shortcomings of the public administration reform in the Czech Republic is that it was not possible to prevent the unrestrained separation of parts of municipalities in time. The amendment to the Act on Municipalities and its new version has only delayed this process.There are currently around 6 250 municipalities in the Czech Republic, with 80% among the small settlements often with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní