Bc. Pavel HRUBÝ

Master's thesis

České cover verze skladeb světové populární hudby 20. a 21. století a jejich didaktické zpracování pro 2. stupeň základní školy

Czech cover-versions of the 20th and 21st century world's popular music and its didactic processing for 2. grade of elementary school.
Abstract:
Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou českých cover verzí světové populární hudby 20. a 21. století, ale také s vývojem nonartificiální hudby v Československu a České republice. Jejím cílem je přiblížení tohoto tématu žákům 2. stupně základní školy a prohloubení jejich dovedností v oblasti hudební analýzy na základě srovnávání autorských skladeb s jejich českými cover verzemi. Výzkum, který …more
Abstract:
Following thesis is introducing the topic of czech cover versions of world's pop music of the 20th and 21st century, but also shows the development of nonartificial music in Czechoslovakia and Czech republic. Its aim is to introduce this topic to students of 2nd grade of elementary school and intensify their skills of musical analysis, based on comparison of original works with its czech cover versions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRUBÝ, Pavel. České cover verze skladeb světové populární hudby 20. a 21. století a jejich didaktické zpracování pro 2. stupeň základní školy. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Secondary School Teacher Education / HV 1OSN14