Bc. Pavel HRUBÝ

Master's thesis

České cover verze skladeb světové populární hudby 20. a 21. století a jejich didaktické zpracování pro 2. stupeň základní školy

Czech cover-versions of the 20th and 21st century world's popular music and its didactic processing for 2. grade of elementary school.
Anotácia:
Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou českých cover verzí světové populární hudby 20. a 21. století, ale také s vývojem nonartificiální hudby v Československu a České republice. Jejím cílem je přiblížení tohoto tématu žákům 2. stupně základní školy a prohloubení jejich dovedností v oblasti hudební analýzy na základě srovnávání autorských skladeb s jejich českými cover verzemi. Výzkum, který …viac
Abstract:
Following thesis is introducing the topic of czech cover versions of world's pop music of the 20th and 21st century, but also shows the development of nonartificial music in Czechoslovakia and Czech republic. Its aim is to introduce this topic to students of 2nd grade of elementary school and intensify their skills of musical analysis, based on comparison of original works with its czech cover versions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÝ, Pavel. České cover verze skladeb světové populární hudby 20. a 21. století a jejich didaktické zpracování pro 2. stupeň základní školy. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Secondary School Teacher Education / HV 1OSN14