Mgr. Michaela Pavelková

Bakalářská práce

Péče o delikventní mládež a Systém včasné intervence

Care for Delinquent Youth and System of an Early Intervention
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou péče o delikventní mládež v České republice a implementací Systému včasné intervence jakožto efektivního nástroje v boji s kriminalitou dětí a mladistvých u nás. V práci jsou shrnuty dostupné teoretické i praktické poznatky, které následně umožňují vytvoření uceleného materiálu analyzujícího současnou situaci na poli péče o delikventní mladistvé v rámci České …více
Abstract:
Thesis deals with the care of delinquent youth in the Czech Republic and implementation of System of an Early Intervention as an effective tool in combating children and adolescents crime in our country. The paper summarizes the available theoretical and practical knowledge, which in turn allow the creation of a comprehensive material analyzing the current situation in the field of juvenile delinquent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2011
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma