Theses 

Česká republika a Evropská unie – Martin Navrátil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Martin Navrátil

Bakalářská práce

Česká republika a Evropská unie

Czech Republic and the European Union

Anotace: Hlavním cílem této práce je zjistit a analyzovat vlivy a dopady členství České republiky v Evropské unii na oblast cestovního ruchu. Pro řešení problému jsou zvoleny metody deskripce, komparace, analýzy a sociologického průzkumu. Uvedené metody jsou primárně zaměřeny na evropské finanční dotace plynoucí ze strukturálních fondů a na statistické údaje, které přímo souvisejí s aktivním cestovním ruchem v České republice. V rámci textu se mi podařilo zjistit, že členství České republiky v Evropské unii má pozitivní vliv nejen na infrastrukturu cestovního ruchu, ale i na příliv turistů do země. Na základě zjištěných údajů je uskutečněna SWOT analýza, jejíž výstupy jsou následně použity pro navržení konkrétních opatření pro sledované oblasti.

Abstract: The main objective of this work is to identify and analyze the effects and impacts of Czech Republic's membership in the European Union on tourism. To solve the problem are chosen description methods, comparison, analysis and sociological research. Those methods are primarily focused on European financial subsidies arising from the Structural Funds, and statistics, which are directly related to inbound tourism in the Czech Republic. Within the text, I found out that the Czech Republic's membership in the European Union has a positive impact not only on tourism infrastructure, but also on the influx of tourists into the country. Based on the collected data is performed SWOT analysis, whose outputs are used to propose concrete measures for the monitoring area.

Klíčová slova: Cestovní ruch, Česká republika, Evropská unie, Evropské strukturální fondy, SWOT analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:57, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz