Mgr. Denisa Marešová

Bakalářská práce

Plynutí času ve filmu Donnie Darko

Flowing of Time, Neoformalist Analysis of Donnie Darko
Anotace:
Tématem této práce je neoformalistická analýza filmu Donnie Darko, který režíroval Richard Kelly roku 2001. Metodologicky se práce opírá o dva přístupy v současných filmových studiích. Nejprve je film uveden do širšího ekonomického, historického a kulturního kontextu pomocí zkoumání jeho produkce, distribuce a recepce. Druhá část práce vychází z naratologické a stylistické analýzy, jejímž cílem je …více
Abstract:
This thesis is a neoformalist analysis of the film Donnie Darko, directed by Richard Kelly, in 2001. Methodologically, it is based on the two approaches in the contemporary film studies. Firstly, the film is placed in a broader economic, historical and cultural context by examining its production, distribution and reception. The next part applies the neoformalist method of film analysis, its aim is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta