Patrik Kolář

Bakalářská práce

Návrat do společnosti: problematika osob po výkonu trestu odnětí svobody

Returning to society: the issue of persons after the imprisonment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou osob po výkonu trestu odnětí svobody. Teoretická část práce se věnuje trestním sankcím, vězeňství v České republice a je zaměřena zejména na negativní dopady plynoucí z výkonu trestu odnětí svobody a následnou postpenitenciární péči propuštěným osobám. Praktická část je realizována formou rozhovoru s personálními agenturami, jehož cílem je zjistit zkušenosti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of persons after the imprisonment. Theoretical part of the thesis is devoted to criminal sanctions, prison system in the Czech Republic and is especially aimed at the negative impacts of imprisonment and following post-penitentiary care of released persons. The practical part is realized in the form of an interview with recruitment agencies. The goal is to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Biedermanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS