Patrik Kolář

Bachelor's thesis

Návrat do společnosti: problematika osob po výkonu trestu odnětí svobody

Returning to society: the issue of persons after the imprisonment
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou osob po výkonu trestu odnětí svobody. Teoretická část práce se věnuje trestním sankcím, vězeňství v České republice a je zaměřena zejména na negativní dopady plynoucí z výkonu trestu odnětí svobody a následnou postpenitenciární péči propuštěným osobám. Praktická část je realizována formou rozhovoru s personálními agenturami, jehož cílem je zjistit zkušenosti …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of persons after the imprisonment. Theoretical part of the thesis is devoted to criminal sanctions, prison system in the Czech Republic and is especially aimed at the negative impacts of imprisonment and following post-penitentiary care of released persons. The practical part is realized in the form of an interview with recruitment agencies. The goal is to find …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Eva Biedermanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS