Mgr. Ana Petrov, Ph.D.

Doctoral thesis

Klasifikacija i formalna adaptacija anglicizama u češkom i srpskom jeziku u modnom diskursu (na materijalu češkog i srpskog izdanja časopisa Elle i Cosmopolitan)

Classification and formal adaptation of anglicism in Czech and Serbian in fashion discourse (based on Czech and Serbian Editions of Elle and Cosmopolitan)
Abstract:
The purpose of this thesis is to present the adaptation of English loanwords into Serbian and Czech language in modern discourse and to show the results of the adaptation. At the same time, we examined the similarities and differences in the method of accepting adaptation in Czech and Serbian linguistic environment. In our thesis, we used Contact Linguistics which focuses on the mechanisms of adaptation …more
Abstract:
Cílem této disertační práce bylo představit adaptaci anglicismů v českém a srbském jazyce v registru módy a poukázat na výsledky adaptace. Zároveň jsme zdůraznili podobnosti a rozdíly ve způsobu přijetí adaptace v českém a srbském lingvistickém prostředí. Disertaci jsme založili na lingvistice jazykových kontaktů, jejímž předmětem je mimo jiné mechanismus přebírání výpůjček a který díky chorvatskému …more
 
 
Language used: Serbian
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc., Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta