Bc. Hana MORAVCOVÁ

Diplomová práce

Připravenost studentů Učitelství pro 1. stupeň základních škol Univerzity Hradec Králové na společné vzdělávání

Preparedness of Hradec Králové University Primary Education Teachers to Inclusive Education
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjišťování připravenosti budoucích učitelů na společné vzdělávání. Teoretická východiska diplomové práce se věnují tématu inkluze a společného vzdělávání, aktérům společného vzdělávání a přípravou budoucích učitelů ke společnému vzdělávání. Empirická část diplomové práce je zaměřena na kvantitativní výzkum prováděný dotazníkovým šetřením u studentů Učitelství pro 1. stupeň …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is to determine readiness of future teachers for inclusion education. Theoretical basis of this thesis is concerned on the theme of inclusion education. It is also concerned on the actors of inclusion education, and to the preparation of future teachers for inclusion education. Empirical part of this thesis is focused on the quantitative research carried out by questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Pavlína Baslerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORAVCOVÁ, Hana. Připravenost studentů Učitelství pro 1. stupeň základních škol Univerzity Hradec Králové na společné vzdělávání. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zu8t8e zu8t8e/2
17. 4. 2019
Složky
Soubory
Marklová, E.
18. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.