Jiřina ŠVEJDAROVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj rovinné představivosti pomocí interaktivní tabule u dětí předškolního věku

Development of imagination plane using an interactive whiteboard in preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem rovinné představivosti u dětí předškolního věku. Jejím cílem je zjistit, zda působením interaktivní tabule s úkoly na rozvoj rovinné představivosti můžeme děti rozvíjet v dané oblasti. Teoretická část je zaměřená na rovinnou představivost, předškolní období a interaktivní tabuli. V úvodu praktické části je kapitola Metodologie, v rámci které jsou zmíněny cíle a hypotézy …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the development of planar imagination in children of preschool age. Its aim is to determine whether exposure to interactive whiteboards with the tasks on the development of planar imagination can children develop in the area. The theoretical part is focused on development of planar imagination, the preschool period and informations about interactive whiteboard. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vlastimil Chytrý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVEJDAROVÁ, Jiřina. Rozvoj rovinné představivosti pomocí interaktivní tabule u dětí předškolního věku. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy