Kristýna Holečková

Diplomová práce

Porodnost a plodnost v českých zemích v 90. letech a současnosti

Birth rate and fertility in the Czech lands in the 1990s and present
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem porodnosti a plodnosti na území České republiky od 90. let 20. století do současnosti. Cílem práce je provést analýzu a zhodnotit porodnost a plodnost společně s jinými ukazateli, které spolu navzájem souvisí. Práce je členěně do tří kapitol, kde první teoretická část hodnotí hlavní změny demografického chování populace a popisuje změny a trendy v porodnosti a plodnosti …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on development of birth rate and fertility in Czech Republic from the 1990s up to the present. The aim of the thesis is to analyze and evaluate birth rete and fertility with another demographic indicators which are closely related. The thesis is divided into three chapters. The first theoretical part evaluates major demographic changes in behaviour among the population and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Kornélia Svačinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76615

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonomická demografie