Irena LEDVOŇOVÁ

Bakalářská práce

Zdravotní stav obyvatel ČR v letech 1990 - 2012 a analýza jeho vývoje

Health status of citizens of Czech Republic during years 1990 - 2012 and analysis of its development
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na popis zdravotního stavu obyvatelstva České Republiky. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmů týkajících se zdraví, nemocí (ukazatelé nemocnosti, úmrtnosti, nejčastější nemoci, střední délka života, nejčastější příčiny nemoci a pracovní neschopnosti) zdravotního stavu populace, demografie (úmrtnost, porodnost a plodnost, potratovost, sňatečnost, migrace aj …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on describing the health status of the population of the Czech Republic. The theoretical part deals with the explanation of terms relating to health, diseases (indicators of morbidity, mortality, the most common diseases, life expectancy, the most common causes of illness and incapacity) the health status of the population, demography (mortality, birth rates and fertility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEDVOŇOVÁ, Irena. Zdravotní stav obyvatel ČR v letech 1990 - 2012 a analýza jeho vývoje. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií