Bc. Radka Němcová

Diplomová práce

Alokace nákladů jako nástroj dosahování nákladových úspor podniku

Cost allocation as an instrument of cost savings in the company
Anotace:
Diplomová práce pojednává o tradičních a moderních přístupech k alokaci nákladů. Cílem práce je vybrat a navrhnout takový způsob rozvrhování režijních nákladů, který podniku pomůže přesněji přiřazovat režijní náklady nákladovým střediskům a jednotlivým druhům produkce. Stručný úvod do celkové problematiky, stejně tak výčet běžně používaných metod alokace nákladů, poskytuje teoretická část. Další část …více
Abstract:
This Master's thesis is about conventional and modern approaches to a cost allocation. The main aim of the paper is to choose and design such cost allocation method which may help the manufacturing company to allocate its costs more accurately to its cost centres and production. There is a brief introduction to the topic of costing as well as list of different cost allocation methods in the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radana Hojná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Němcová, Radka. Alokace nákladů jako nástroj dosahování nákladových úspor podniku. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika