Bc. Klára Vevurková

Diplomová práce

Vliv speciální silové intervence na sílu a efektivitu prsových nohou u starších žáků

The influence of special force intervention to the power and efficiency of breaststroke legs in older pupils
Abstract:
The topic of this thesis is the influence of special force intervention to power and efficiency of breaststroke legs in older pupils. Aim of this paper is to see the influence of eight weeks long strenght-explosive program for strenght and effectivity of breaststroke legs of swimmers from older categories. In the theoretical part, I attempted to create an overview of the theory of children's developmental …více
Abstract:
Téma predloženej práce je vplyv silovej intervencie na silu a efektivitu prsiarskych nôh u starších žiakov. Cieľom diplomovej práce je posúdiť vplyv osemtýždňového silovo – explozívneho programu na silu a efektivitu prsiarskych nôh u plavcov, starších žiakov. V teoretickej časti som sa pokúsila vytvoriť prehlad teórie o vývojových špecifikách detí, silovom tréningu a rozvoji sily v plávaní. Cieľom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma