Mgr. Erik Hajtmánek

Bakalářská práce

Vliv křesťanství na vývoj, tvorbu a život vybraných umělců moderní populární hudby

The influence of Christianity on lives and art works of modern popular musical artists
Anotace:
Tato práce se zabývá vlivem křesťanství na život a tvorbu umělců moderní populární hudby ve 20. a 21. století. Práce poukazuje na vliv křesťanské nauky na vybrané umělce, kteří širším způsobem ovlivnili vývoj moderní populární hudby. První kapitola se orientuje na vývoj moderní populární křesťanské hudby, na její kořeny a vlivy, které měla na ostatní hudební styly. V druhé kapitole práce představuje …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of Christianity on lives and art works of modern popular musical artists of the 20th and 21st centuries. The aim of the thesis is to point out the influence of the Christian doctrine on particular artists who influenced the formation of modern popular music in a wider way. First chapter focuses on the development of the modern popular Christian music and its roots …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Opekar, CSc.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta