Bc. David PRANTL

Diplomová práce

Internetový marketing webového portálu

Internet Marketing of a Web portal
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na analýzu návštěvnosti webového portálu. Teoretická část práce představuje marketingový mix z pohledu internetu. Popisuje také situaci v oblasti prodeje reklamy na českém trhu a shrnuje důležité poznatky v oblasti optimalizace stránek pro vyhledávače a získávání návštěvnosti. V závěru teoretické části je stručně popsán analytický nástroj Google Analytics. Praktická část …více
Abstract:
The submited thesis is focused on analyzing a website traffic. The theoretical part presents marketing mix on the Internet, further describes advertising spending on the Czech market. This thesis summarizes important findings in the field of optimizing the site for search engines and website traffic. The end of the theoretical part briefly describes analysis tool Google Analytics. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRANTL, David. Internetový marketing webového portálu. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/