Mgr. Ilona Knollová, Ph.D.

Disertační práce

Lokální a velkoplošné datové soubory a jejich využití pro klasifikaci vegetace

Local and large-scale data sets and their use for vegetation classification
Anotace:
Ve své disertační práci jsem se pokusila objasnit vliv prostorového měřítka studia na vymezení rostlinných společenstev, klasifikaci vegetace a popsání variability vegetace. Nutnost studia rostlinných společenstev v závislosti na měřítku se objevila v souvislosti s nedávným rozvojem velkých fytocenologických databází a jejich využitím pro nejrůznější účely. Fytocenologie studuje rostlinná společenstva …více
Abstract:
This PhD thesis studies the effect of spatial scale on delimitation of plant communities, vegetation classification and vegetation variability. The increasing necessity for an appraisal of scale approach in phytosociology is connected with the recent development of the large phytosociological databases and their usage for different purposes. Phytosociology studies plant communities. Vegetation classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta