Šárka Rudová

Diplomová práce

Rovnováha pracovního a osobního života úspěšných žen v businessu

Work-life balance of successful women in business
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ženami, které jsou aktivní v profesní rovině na manažerské úrovni a zároveň v domácnosti plní roli matky alespoň jednoho dítěte do 18 let. Cílem práce je totiž zjistit právě to, jak se jim pracovní a rodinný život daří slaďovat a jakou cestu musely ujít při nastavování vlastních pravidel jak se zaměstnavatelem, tak s rodinou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy …více
Abstract:
This diploma thesis deals with women, who are active at the professional level at the managerial level, and at the same time, in the household, they play the role of a mother of at least one child under the age of 18 years. The aim of the thesis is to find out exactly how they manage to reconcile their work and family life and what path they had to take when setting their own rules with both the employer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Pavlína Honsová
  • Oponent: Karel Čada

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80316

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management