Theses 

ROZVOJ TECHNOLOGICKO-DIDAKTICKÉ ZNALOSTI OBSAHU U UČITELŮ ANGLICKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH – Mgr. Anna CARBOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Anna CARBOVÁ

Disertační práce

ROZVOJ TECHNOLOGICKO-DIDAKTICKÉ ZNALOSTI OBSAHU U UČITELŮ ANGLICKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL AND CONTENT KNOWLEDGE OF HIGH SCHOOL ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

Anotace: Od začátku nového tisíciletí zažívá školství v České republice velký vzestup v oblasti digitálních technologií, které jsou nyní v nějaké podobě dostupné na každé škole. S tímto vzestupem vzniká potřeba školení učitelů, protože na nich závisí, jakým způsobem budou technologie použité. Cílem teoretické části práce bylo zjistit, jak by měl vzdělávací kurz zaměřený na integraci informačních a komunikačních technologií do výuky anglického jazyka vypadat. Cílem empirické části práce bylo zjistit, jaký je dopad vzdělávacího kurzu zaměřeného na integraci informačních a komunikačních technologií do výuky anglického jazyka. Přínosem této práce je zmapování současné situace v oblasti výzkumu, výzkum rozvoje technologicko-didaktické znalosti obsahu u vyučujících anglického jazyka, a z nich vyplývající doporučení pro vzdělávání vyučujících a hodnocení jejich pracovního výkonu.

Abstract: Since the beginning of the new millennium the educational system in the Czech Republic has witnessed a substantial increase in information and communication technology (ICT). It is now available at every school. This brings about the need to educate teachers because it is them on whom the way technology is employed depends. In the theoretical part of the thesis our goal was to find out what the content of such a course should be and how to organize it. In the empirical part of the thesis our goal was to discover the impact of a course on how to integrate ICT into English language teaching. The contribution of this thesis is mapping the current situation in the research area and providing guidelines for teacher education and evaluation of their teaching.

Klíčová slova: integrace ICT, technologicko-didaktická znalost obsahu, výuka anglického jazyka, vzdělávání učitelů, TPACK-v-akci, učitelovo pojetí výuky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50752 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

CARBOVÁ, Anna. ROZVOJ TECHNOLOGICKO-DIDAKTICKÉ ZNALOSTI OBSAHU U UČITELŮ ANGLICKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Č. Budějovice, 2017. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:50, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz