Bc. Klára Jestřábová

Master's thesis

Marketingové důsledky stárnutí populace: Senior jako zákazník a spotřebitel

Marketing consequences of ageing population: Senior as a customer and consumer
Abstract:
Diplomová práce se zabývá konsekvencemi populačního stárnutí pro segmentaci spotřebitelského trhu s důrazem na segment starších konzumentů. V kvalitativní analýze poukazuje na specifika spotřebitelského chování seniorů. Zaměří se na způsob, jak senioři vnímají a interpretují stáří v kontextu spotřeby a reklamy. Práce vzniká jako reakce na diskuse poukazující na snížený zájem o tuto skupinu spotřebitelů …more
Abstract:
The thesis deals with the consequenses of population ageing for consumer market´s segmentation with an emphasis on older consumers. In qualitative analysis points out the specificity of older consumer´s behavior. The thesis focuses on the way, how seniors percieve and interpret aging in context of consumption and advertising. It responds to the discussion refering to decreased interest in this consumer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií