Theses 

Marketingové důsledky stárnutí populace: Senior jako zákazník a spotřebitel – Bc. Klára Jestřábová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Jestřábová

Diplomová práce

Marketingové důsledky stárnutí populace: Senior jako zákazník a spotřebitel

Marketing consequences of ageing population: Senior as a customer and consumer

Anotace: Diplomová práce se zabývá konsekvencemi populačního stárnutí pro segmentaci spotřebitelského trhu s důrazem na segment starších konzumentů. V kvalitativní analýze poukazuje na specifika spotřebitelského chování seniorů. Zaměří se na způsob, jak senioři vnímají a interpretují stáří v kontextu spotřeby a reklamy. Práce vzniká jako reakce na diskuse poukazující na snížený zájem o tuto skupinu spotřebitelů.

Abstract: The thesis deals with the consequenses of population ageing for consumer market´s segmentation with an emphasis on older consumers. In qualitative analysis points out the specificity of older consumer´s behavior. The thesis focuses on the way, how seniors percieve and interpret aging in context of consumption and advertising. It responds to the discussion refering to decreased interest in this consumer group.

Klíčová slova: Klíčová slova, starší spotřebitel, senior, spotřeba, reklama, segmentace, trh, stárnutí Key words, older consumer, consumption, advertising, segmentation, market, ageing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:56, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz