David Kříž

Diplomová práce

Vynášecí pásový dopravník skladkového stroje

Staging Belt Conveyor of Unloading Machine
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem vynášecího pásového dopravníku skládkového stroje. Pásový dopravník se pohybuje v úhlu sklonu α=-10÷20 °, má šířku pásu 1000 mm, pohybuje se rychlostí 2,5 m/s a jeho délka je 40 m. Dopravovaným materiálem je černé uhlí, které je dopravováno v horní větvi po tříválečkové korýtkové stolici. V úvodní části je vypracován přehled typů vynášecích dopravníků a jejich rozdělení …více
Abstract:
This master thesis deals with the project of a staging belt conveyor of unloading machine in coal storage sites. The conveyor belt moves in the slope angle α=-10÷20 °, the width of the belt is 1000 mm, its velocity is 2,5 m/s and its length is 40 m. Transporting material is black coal which is transported on the upper side of the belt on the three-roller trough aligning idler. The summary of all types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 10. 2012
  • Vedoucí: Leopold Hrabovský
  • Oponent: Radim Krömer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství