Bc. Jana VARMUŽOVÁ

Diplomová práce

Srovnání citlivosti klasického a miniaturizovaného testu genotoxicity na kmenech Salmonella typhimurium His-

Comparison of standard and miniaturized genotoxicity test sensitivity on Salmonella typhimurium His- strains
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na srovnání citlivosti standardního plotnového Amesova testu a Amesova fluktuačního miniaturizovaného testu na mikrotitračních destičkách. Amesův test slouží k hodnocení mutagenity chemických látek a využívá bakteriální detekční kmeny Salmonella typhimurium His-, v diplomové práci konkrétně kmeny TA98, TA100, YG1041 a YG1042. Oběma variantami Amesova testu byly testovány …více
Abstract:
The aim of this thesis was to compare the sensitivity of plate incorporation assay and miniaturized Ames fluctuating assay on microplates. The Ames assay is used to evaluate the mutagenicity of chemicals and it employs detecting bacterial strains Salmonella typhimurium His-. In this thesis strains TA98, TA100, YG1041 and YG1042 were used. Nitrofurantoin, sodium azide and Disperse Blue 3 dye were tested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VARMUŽOVÁ, Jana. Srovnání citlivosti klasického a miniaturizovaného testu genotoxicity na kmenech Salmonella typhimurium His-. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie