Simona FICKOVÁ

Bakalářská práce

Význam a metódy edukácie liečebnej výživy u chorôb gastrointestinálneho traktu

Importance and methods of education of medical nutrition in diseases of the gastrointestinal tract
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce je zhotoviť materiály vhodné na edukáciu výživových doporučení u jednotlivých gastrointestinálnych ochorení. Pre lepšiu zrozumiteľnosť problematiky sa na začiatku práce stručne opisuje fyziológia a patofyziológia zažívacieho traktu. Vzhľadom na komplexnosť práce je zahrnutá taktiež kapitola o edukácii, ktorá sa zameriavala na zhrnutie edukačného procesu a najpoužívanejších …více
Abstract:
The aim of the Bachelor's thesis was to produce materials suitable for the education of nutritional recommendations in individual gastrointestinal diseases. For better understanding of the subject, the physiology and pathophysiology of the gastrointestinal tract was briefly described at the beginning of the thesis. Due to the comprehensiveness of the thesis, a chapter on education was also included …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FICKOVÁ, Simona. Význam a metódy edukácie liečebnej výživy u chorôb gastrointestinálneho traktu. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma