Mgr. Ondřej Stoklasa

Bakalářská práce

Severní Irsko jako zdroj konfliktů?

Northern Ireland as a source of conflicts?
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Severní Irsko jako zdroj konfliktů?“ má dva stěžejní cíle. Tím prvním je přehledně popsat vývoj severoirského konfliktu od jeho počátku v dávné minulosti po současnost. Konflikt je popisován v několika rovinách, které zahrnují např. dějinný vývoj konfliktu, vliv náboženských a ekonomických záležitostí, vývoj na politické scéně nebo problematiku násilí a terorismu v konfliktu …více
Abstract:
Bachelor thesis with theme „Northern Ireland as a source of conflict?“ has two main aims. The first aim is to clearly describe development of Northern Ireland´s conflict since it´s beginning in long-ago past until today. Conflict is described in several levels, which include e.g. historical development of conflict, influence of religious and economic issues, progress on political scene or issues of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy