Bc. Ondřej Grůza

Bakalářská práce

Využití senzorů mobilního telefonu pro generování nahodných dat v OS Android

Using smartphone sensors to generate random data in Android OS
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda je mobilní zařízení s operačním systémem Android schopno ze svých senzorů a dalších hardwarových zdrojů poskytovat skutečně náhodná čísla. Součástí práce je aplikace pro OS Android, která data z těchto zdrojů zaznamenává.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to find out if the Android mobile device is able to provide truly random number data from its sensors and other hardware resources. Part of the work is an application for Android OS which can record data from these resources.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vlasta Šťavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma