Bc. Ondřej Grůza

Bachelor's thesis

Využití senzorů mobilního telefonu pro generování nahodných dat v OS Android

Using smartphone sensors to generate random data in Android OS
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda je mobilní zařízení s operačním systémem Android schopno ze svých senzorů a dalších hardwarových zdrojů poskytovat skutečně náhodná čísla. Součástí práce je aplikace pro OS Android, která data z těchto zdrojů zaznamenává.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to find out if the Android mobile device is able to provide truly random number data from its sensors and other hardware resources. Part of the work is an application for Android OS which can record data from these resources.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2017
  • Supervisor: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Vlasta Šťavová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics