Zuzana Marková

Bachelor's thesis

Přínosy a negativa přijetí eura na příkladu Slovenské republiky

Advantages and disadvantages of adopting Euro in Slovak Republic
Abstract:
Slovenská republika přijala euro k 1. lednu 2009. Tato bakalářská práce se zabývá tématem, zda pro Slovensko bylo toto přijetí výhodné, či nikoliv. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola uvádí do problematiky eura, jeho historického vývoje a také procesů integrace, které probíhaly v Evropě již po 2. světové válce. Druhá kapitola poté popisuje, jak se Slovensko na samotné přijetí eura připravovalo …more
Abstract:
Slovak Republic adopted Euro at first of January 2009. Advantages and disadvantages of adopting Euro in Slovak Republic are compared in this bachelor's thesis. Work is divided into three chapters. In first chapter, problematic and historic development of integration processes after WW2 are introduced. Preparations for Euro adoption in Slovak Republic and Maastrichts convergence criteria observance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Ondřej Kolman
  • Reader: Martin Zeman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46341