Zuzana Marková

Bachelor's thesis

Přínosy a negativa přijetí eura na příkladu Slovenské republiky

Advantages and disadvantages of adopting Euro in Slovak Republic
Anotácia:
Slovenská republika přijala euro k 1. lednu 2009. Tato bakalářská práce se zabývá tématem, zda pro Slovensko bylo toto přijetí výhodné, či nikoliv. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola uvádí do problematiky eura, jeho historického vývoje a také procesů integrace, které probíhaly v Evropě již po 2. světové válce. Druhá kapitola poté popisuje, jak se Slovensko na samotné přijetí eura připravovalo …viac
Abstract:
Slovak Republic adopted Euro at first of January 2009. Advantages and disadvantages of adopting Euro in Slovak Republic are compared in this bachelor's thesis. Work is divided into three chapters. In first chapter, problematic and historic development of integration processes after WW2 are introduced. Preparations for Euro adoption in Slovak Republic and Maastrichts convergence criteria observance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedúci: Ondřej Kolman
  • Oponent: Martin Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46341

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství