Bc. Klára Janíčková

Diplomová práce

Využití systémů alternativní a augmentativní komunikace u osob se zdravotním postižením

Alternative and augmenative communication systems and their use for people with disabilities
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na využití systémů alternativní a augmentativní komunikace u osob se zdravotním postižením. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy jako komunikace, zdravotní postižení a možnosti péče o osoby se zdravotním postižením. Druhá kapitola se věnuje problematice alternativní a augmentativní komunikace. Je zde definován …více
Abstract:
This thesis focuses on the use of alternative and augmentative communication systems for persons with disabilities. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter defines the basic concepts of communication, disability and care options for people with disabilities. The second chapter deals with the issue of alternative and augmentative communication. It defines and describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta