Bc. Klára Janíčková

Master's thesis

Využití systémů alternativní a augmentativní komunikace u osob se zdravotním postižením

Alternative and augmenative communication systems and their use for people with disabilities
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na využití systémů alternativní a augmentativní komunikace u osob se zdravotním postižením. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy jako komunikace, zdravotní postižení a možnosti péče o osoby se zdravotním postižením. Druhá kapitola se věnuje problematice alternativní a augmentativní komunikace. Je zde definován …more
Abstract:
This thesis focuses on the use of alternative and augmentative communication systems for persons with disabilities. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter defines the basic concepts of communication, disability and care options for people with disabilities. The second chapter deals with the issue of alternative and augmentative communication. It defines and describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta