Marcela WOJNAROVÁ

Bakalářská práce

Problematika péče o pacienta s bércovým vředem v domácí péči

Problems of care of patient with crural ulcer in home care
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce bylo cílem popsat příčiny vzniku bércového vředu, metody diagnostiky a moderní způsoby léčby, definovat možné komplikace spjaté s touto diagnózou a poukázat na možnosti prevence. Cílem praktické části bylo charakterizovat potřeby pacienta s chronickou ránou v domácím prostředí.
Abstract:
The aim of this thesis in its theoretical part was to describe the causes of venous ulcer, methods of diagnosis and modern treatment methods, define the possible complications associated with this diagnosis and to highlight the possibilities of prevention. The goal of the practical part was to characterize the needs of the patient with chronic wound staying at home.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Bocková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WOJNAROVÁ, Marcela. Problematika péče o pacienta s bércovým vředem v domácí péči. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra