Bc. Jaroslav Koblása

Bakalářská práce

Dovoz zboží před a po vstupu České republiky do Evropské unie, provádění následných kontrol po propuštění zboží

Imports of goods in the Czech Republic prior and after entering EU, carrying controls after releasing of goods
Anotace:
Práce je věnována problematice dovozu zboží před a po vstupu ČR do EU (období r. 2000 - 2005), se zaměřením na počty uskutečněných dovozů, podíl jednotlivých regionů na dovozech (EU a třetí země), vývoj příjmů cla, způsob zaúčtování celního dluhu …Je zřejmý pokles výběru cel a tím i pokles fiskálního přínosu do státního rozpočtu, z důvodu vstupu do EU, jeho příčiny ( volný obchod v rámci EU, odvody …více
Abstract:
Subject of my thesis is import of goods before and after accession of the Czech Republic to the European Union and executing of ex post controls after release of goods, which is closely related to import of goods.Introduction of the thesis is aimed to chart situation in the area of import, comparison of total amounts of import before and after the accession to the EU, comparison of import from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta