Bc. Eva Ptáčková

Bakalářská práce

Compound adjectives in women s lifestyle magazines

Compound adjectives in women s lifestyle magazines
Anotace:
Téma této bakalářské práce jsou anglická složená přídavná jména v anglických časopisech pro ženy. Hlavními cíly této práce je zmapovat výskyt složených přídavných jmen v těchto časopisech, popsat jejich strukturu a klasifikovat je. Klasifikace složených přídavných je založená na gramatické stavbě jednotlivých složených přídavných jmen. V této práci je také rozebrána psaná forma a sémantický obsah složených …více
Abstract:
The bachelor thesis Compound adjectives in women's lifestyle magazines focuses on description and classification of compound adjectives. The classification of compound adjectives is based on their grammatical structure as well as on their central lexical element. The work analyses found examples of compound adjectives and maps their usage. The thesis comments on orthographic, semantic as well as phonological …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk