BcA. Monika Peňázová

Diplomová práce

Kompletní průzkum a restaurování dvou barokních portrétů Marie Antonie z Questenberku a Jana Adama z Questenberku ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Výtvarná činnost Josefa Ceregettiho.

The Complete Survey and Restoration of the Baroque Portraits of Marie Antonie from Questenberg and Jan Adam from Questenberg from the Collection of Jaroměřice nad Rokytnou. Art Activity of Josef Ceregetti.
Anotace:
Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Z nichž první pojednává o kompletním průzkumu a restaurování dvou barokních portrétů Marie Antonie z Questenberku a Jana Adama z Questenberku ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Tato část je doplněna o technologickou kopii výřezu z portrétu Marie Antonie z Questenberku v měřítku 1:1. Dále se zde nachází atlas poškození, který se věnuje jednotlivým …více
Abstract:
This thesis is divided into two parts. The first one deals with a complete survey and restoration of two baroque portraits of Marie Antonie of Questenberg and Jan Adam of Questenberg from the collections of the Jaroměřice nad Rokytnou chateau. This part is complemented by a technological copy of detail of a portrait of Marie Antonie of Questenberg in 1:1 scale. Furthermore, there is an atlas of damages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. art. Luboš Machačko

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Peňázová, Monika. Kompletní průzkum a restaurování dvou barokních portrétů Marie Antonie z Questenberku a Jana Adama z Questenberku ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Výtvarná činnost Josefa Ceregettiho.. Litomyšl, 2019. diplomová práce (MgA.). Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování