Theses 

Marketingový výzkum – Bc. Stanislav Lang

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Stanislav Lang

Diplomová práce

Marketingový výzkum

Marketing research

Anotace: Předmětem diplomové práce „Marketingový výzkum“ je vypracování marketingového výzkumu pro podnik Café Na kole. První část práce se zaměřuje na teoretické základy marketingového výzkumu jako procesu, přičemž text týkající se problematiky sběru dat obsahuje i jednotlivé metody a techniky. V druhé části práce je představen podnik Café Na kole, jsou stanoveny výzkumné otázky a postup k jejich řešení. Na základě vypracovaného dotazníkového šetření a výzkumu konkurence, jsou vstupní data analyzována a interpretována. Poslední část se věnuje shrnutí výstupů analýz a doporučením, která z nich pro vyplývají pro podnik.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Marketing research” is to draw up a marketing research for “Café Na kole”. The first part of this work is focused on theoretical basis of marketing research as a process including methods and techniques needed for its implementation. In the second part the enterprise “Café Na kole” is introduced and also research questions and their solving process are described. On the basis of the results of the questionnaire survey and the research of competitors the input data are analyzed and interpreted. The last part is the summary of the outputs of analyzes and recommendations the results of which are important for the enterprise.

Klíčová slova: Výzkum, marketing, dotazování, test cenové citlivosti, faktorová analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:46, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz