Ing. Michal Kainar

Bachelor's thesis

Regionální daně jako nástroj regionální politiky

Regional taxes as a tool of regional policy
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to describe and evaluate regional taxes as a tool of regional policy. First, there is explained meaning of regional policy and presenting their instruments. Then are analyzed regional taxes and their impact on achieved goals of regional policy. Based on Czech Republic, regional taxes are presented as a tool of regional policy. Other important subject is to …more
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať a vyhodnotiť regionálne dane ako nástroj regionálnej politiky. Na začiatku práce je vysvetlený význam pojmu regionálna politika a sú predstavené jej nástroje. Následne nato sú zadefinované regionálne dane a zanalyzovaný ich vplyv na dosahovanie cieľov regionálnej politiky. Na konkrétnom príklade Českej republiky sú regionálne dane vyhodnotené ako nástroj regionálnej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Petr Halámek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta