Bc. Marek Jangl

Bakalářská práce

Pokus o srovnání působení sil na kolenní kloub v dřepu a v mírném podřepu u fotbalistů a stolních tenistů

Anotace:
Jangl, Marek: Pokus o srovnání působení sil na kolenní kloub vdřepu a v mírném podřepu u fotbalistů a stolních tenistů, bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2005. s. 32. Tato práce je pokusem teoretickým výpočtem srovnat působení sil na kolenní kloub v dřepu a v mírném podřepu u fotbalistů a stolních tenistů.
Abstract:
Jangl, Marek: Attempt of comparison power activity on knee joint in kneebend and in soft knee bend at footballers and table tennis players, bachelor`s work. Brno: MU FSpS, 2005. p. 32. This work is attempt by teoretic`s exam compare power activity on knee joint in knee bend and in soft knee bend at footballers and table tennis players.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Motyčka, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií