Bc. Marek Jangl

Bachelor's thesis

Pokus o srovnání působení sil na kolenní kloub v dřepu a v mírném podřepu u fotbalistů a stolních tenistů

Abstract:
Jangl, Marek: Pokus o srovnání působení sil na kolenní kloub vdřepu a v mírném podřepu u fotbalistů a stolních tenistů, bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2005. s. 32. Tato práce je pokusem teoretickým výpočtem srovnat působení sil na kolenní kloub v dřepu a v mírném podřepu u fotbalistů a stolních tenistů.
Abstract:
Jangl, Marek: Attempt of comparison power activity on knee joint in kneebend and in soft knee bend at footballers and table tennis players, bachelor`s work. Brno: MU FSpS, 2005. p. 32. This work is attempt by teoretic`s exam compare power activity on knee joint in knee bend and in soft knee bend at footballers and table tennis players.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2006
  • Supervisor: prof. PhDr. Jaroslav Motyčka, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport