Bc. Jan Skovajsa

Diplomová práce

Integrovaný systém techniky prostředí v budově rodinného domu

Integrated System HVAC in Family House
Anotace:
Diplomová práce pojednává o využití integrovaných systémů v budově rodinného domu, který prochází rekonstrukcí. Součástí praktického projektu, který vychází z teoretické části práce, je zhodnocení stávajících parametrů budovy a návrh patřičných opatření. Na jejich základě bude vypracován návrh vhodné tepelné soustavy s využitím obnovitelných zdrojů energie. Nedílnou součástí integrování systémů je …více
Abstract:
The diploma thesis discusses the use of integrated systems HVAC in family house, which is undergoing reconstruction. The practical part of the project based on the theoretical part assesses the parameters of the building and proposed to measures. On the basis of the measures will be designed heating system with renewable energy sources. The integrated systems also included electrical installation; …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015
Zveřejnit od: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Skovajsa, Jan. Integrovaný systém techniky prostředí v budově rodinného domu. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe