Bc. Tereza Přibylová

Bakalářská práce

Role cestovních agentur v rozvoji destinace cestovního ruchu

The role of travel agencies in development of tourism destinations
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rolí cestovních agentur v rozvoji destinací cestovního ruchu. V první části jsou uvedena teoretická východiska, která představují návaznost masového cestovního ruchu na vznik cestovních kanceláří a vysvětluje principy fungování cestovních kanceláří a agentur. Následuje metodická část a případová studie, která popisuje zavedení nového produktu do portfolia cestovní agentury …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of the role of travel agencies in the development of tourism destinations. In the first part of thesis the theoretical background is described. The theoretical background represents the continuity of mass tourism on the rise of travel agencies and explains travel agencies‘ operation principles. Following methodological part and the case study describe integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta