Bc. Kateřina Trčková, DiS.

Bakalářská práce

Teen Dating Violence aneb násilí v partnerských vztazích dospívajících

Teen Dating Violence
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výskytu násilí v partnerských vztazích dospívajících. Ve své práci se věnuji období dospívání, tématu domácího násilí a specifikám násilí v partnerských vztazích dospívajících. Velký důraz je kladen na prokázání ohroženosti dospívajících právě násilím v jejich prvních vztazích. Výzkumná část mé práce zahrnuje kvalitativní výzkum s cílem zodpovědět výzkumné …více
Abstract:
The thesis deals with the incidence of violence in teenage relationships. In my work I define the adolescence, domestic violence and specifics of the Teen Dating Violence. I placed great emphasis on demonstrating vulnerability of adolescents of violence in their first relationships. The research part of my work involves qualitative research to answer research questions regarding violence in romantic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta