Ing. Milena Nováková

Diplomová práce

Sociální status úředníka první instance (1850-1918)

Social status of the official of the first instance official (1850-1918)
Anotace:
Diplomová práce, kterou právě otevíráte, pojednává o životě úředníka první instance. Zachycuje dobové postoje společnosti ke státnímu úředníkovi druhé poloviny devatenáctého a počátků dvacátého století. Zaměřuje se též na nejzávažnější reformy státní správy uskutečněné mezi lety 1850-1918. Dozvíte se zde, jaké bylo společenské postavení státních úředníků. Jaké byly jejich profesní začátky, slasti i …více
Abstract:
Diplomarbeit, die Sie gerade aufschlagen, behandelt das Leben eines Beamten der ersten Instanz. Sie erfasst die gesellschaftlichen Einstellungen dem Staatsbeamten gegenüber in der zweiten Hälfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie richtet sich ebenfalls auf die wichtigsten Reformen der Staatsverwaltung aus, die zwischen 1850 bis 1918 umgesetzt worden sind. Sie werden hier erfahren, wie die …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní