Mgr. Martin Žák

Bakalářská práce

Implementace algoritmu Fortuna a ANSI X9.31 pro mobilní telefon s OS Android

Implementation of Fortuna and ANSI X9.31 for mobile phones running Android OS
Anotace:
Práce se zabývá generováním pseudonáhodných čísel na mobilních zařízeních s OS Android. V první části se čtenář seznámí se současnými poznatky z této oblasti. Druhá část se věnuje popisu a implementaci generátorů ANSI X9.31 a Fortuna.
Abstract:
This work is concerned with generating pseudorandom numbers on mobile devices equipped with OS Android. The first part of this thesis informs the reader about contemporary findings in this area of research. The second part is concerned with description and implementation of ANSI X9.31 and Fortuna generators.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma