Bc. Julie Hykšová

Diplomová práce

Nabídka dalšího vzdělání a sociálních služeb pro absolventy základní školy speciální ve východní části Středočeského kraje

The Offer of Further Education and Social Services for the Leavers of Special Elementary Schools in the Eastern Part of the Central Bohemian Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi sekundárního vzdělávání a sociálních služeb pro absolventy základní školy speciální ve východní části Středočeského kraje. Z praxe vyplývá, že je tato problematika stále aktuální a následné uplatnění absolventů ovlivňuje několik podmínek. Hlavní výzkumná otázka byla stanovena takto: „Jaké možnosti mají žáci základní školy speciální po jejím ukončení ve východní části …více
Abstract:
This diploma thesis deals with options of secondary education and social services for the special primary school graduates situated in eastern area of the Central Bohemian Region. Experience show that this issue is still up-to-date and the following application of graduates is influenced by many conditions. The main question was: „What options do the primary school pupils have after their graduation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta